Chiao-Yu Yang

Primary Research Area: 
Applied Mathematics

Applied mathematics, statistics, and machine learning.

 

Homepage: https://math.berkeley.edu/~chiaoyu/

Contact Information
chiaoyu [at] math [dot] berkeley [dot] edu