MWIT Alumni Publication Database

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของศิษย์เก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


สวัสดีครับ เนื่องจากช่วงที่ผ่านมาผมเห็นพี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งในวารสารในประเทศไทยและต่างประเทศ นอกจากมีความรู้สึกยินดีเป็นล้นพ้นแล้ว ผมเลยสงสัยว่าศิษย์เก่า MWIT มีผลงานวิจัยกันไปถึงไหนแล้ว แต่ไม่รู้ว่ามีใครเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้หรือยัง เท่าๆ ที่สืบมา ไม่พบว่ามี แต่เนื่องจากผมอยากให้มีฐานข้อมูลนี้มากๆ ผมก็เลยทำฐานข้อมูลนี้ขึ้นมา ตอนนี้ยังไม่ค่อยว่าง ก็เลยเอาเป็นแค่ตัวฐานข้อมูลก่อนนะครับ (ถ้าประสบความสำเร็จ) ในอนาคตอาจจะมีอะไรมากขึ้น เช่น มีบทความเกี่ยวกับงานวิจัย แบบอ่านง่ายๆ ที่ผู้วิจัยเป็นคนส่งเข้ามา หรือมี highlight บทความวิจัยใหม่ๆ หรือมีการทำสถิติเกี่ยวกับงานวิจัยของศิษย์เก่า ทั้งนี้ถ้าประสบความสำเร็จ ก็คงจะมีประโยชน์ต่อน้องๆ ในโรงเรียน และต่อฝ่ายเก็บข้อมูลของโรงเรียนด้วย

ในขั้นต้นจะต้องขอความร่วมมือเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ (หรือกำลังจะตีพิมพ์) ช่วยกันกรอกข้อมูลหน่อยนะครับ เพราะไม่รู้จะไปรวมรวมด้วยตัวเองจากไหน

ตอนนี้ทดลองทำเว็บนี้ขึ้นมาช่ัวคราวก่อน เลยฝาก host ไว้ที่มหาลัย กับ ใช้ domain ส่วนตัวไปก่อน ถ้าประสบความสำเร็จยังไงค่อยว่ากันอีกที ตอนนี้ถือว่าเป็น Alpha version ละกันนะครับ ผมก็ไม่ได้มีความสามารถด้านนี้สักเท่าไร ก็คงค่อยๆ ปรับแก้ไปเมื่อมีเวลาว่าง ถ้าใครอยากจะช่วยทำ (ในด้านไหนๆ ก็ตาม) มีความคิดเห็น ติชม หรือ อยากจะฮุบไปจัดการเลย ยินดีอย่างยิ่งครับ :)

ถ้าใครเห็นด้วย ช่วยกรุณาบอกต่อครับ ช่วยกรอกข้อมูลกันเยอะๆ ด้วยครับ ขอบคุณมากครับ

เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่นี่ครับ --> Go to form

ถ้าในตารางข้างล่างมีข้อมูลเดียว ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างครับ ;P

ธันวา, 14


บอกต่อครับ